TCCC i Sverige

TCCC har funnits i Sverige sedan 2012. All TCCC-utbildning i Sverige sker via den nationella fakulteten som är förlagd på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. Huvuddelen av alla kurser sker i samarbete med försvarsmakten och är inte öppna för anmälan från allmänheten. Två gånger om året, vanligtvis i mars och i oktober, bedrivs öppna TCCC-MP-kurser som brukar locka både nationella och internationella deltagare.

Länk till Katastrofmedicinskt Centrum

Top