Vad är TCCC®?

Vad är TCCC®?

Innan 1993 baserades vanligtvis militär sjukvårdsutbildning på civila traumakurser. För att förbättra medicinskt omhändertagande i militär kontext finansierade United States Special Operations Command en tvåårig vetenskaplig studie. 1996 presenterades resultatet i artikeln Tactical Combat Casualty Care in Special Operations.  Riktlinjerna i dokumentet kombinerade ”good medicine with good tactics” och fick namnet TCCC Guidelines. TCCC har som huvudmål att lära ut evidensbaserade strategier för att kunna lösa ett omhändertagande av skadad utan att få ytterligare skadade och samtidigt slutföra det militära grunduppdraget.

Sedan 1999 har man samarbetat med NAEMT och PHTLS och publicerat riktlinjerna i PHTLS-boken. Snabbt upptäcktes behovet av att regelbundet uppdatera riktlinjerna och därför skapades 2001 TCCC kommittén (CoTCCC). Uppdateringarna grundar sig bl.a. på publicerad civil och militär forskning samt direkta erfarenheter från olika pågående konflikter. Varje vecka sammanträder dessutom JTTS (Joint Theater Trauma System) för att diskutera aktuella skadeutfall i pågående konflikter. Detta för att kunna anpassa riktlinjerna efter aktuella händelser och erfarenheter. Det finns idag ett stort vetenskapligt stöd till varför man skall införa TCCC militärt. Det finns exempelvis militära förband som efter införandet minskat ”Preventable Death” från 24% till 3%.

Det finns två olika TCCC-kurser. En endagarskurs ”TCCC All Combatants” (TCCC AC) samt en tvådagarskurs för medicinsk personal ”TCCC Medical Personal” (TCCC MP).

TCCC AC: Enkla åtgärder samt undersökning enl MARCH (motsv CABCDE). Ex blödningskontroll och hypotermiprevention.

TCCC MP: Åtgärder samt undersökning enl MARCH. Evidensbaserade strategier för b.la. luftvägshantering, vätsketerapi, analgesi samt antibiotikabehandling.

 

 

Top